Tuleohtlik tsoon

ATEX-direktiiv (Atmosphères Explosibles, mida nimetatakse ka direktiiviks 94/9 / EÜ, on Euroopa Liidu määrus, mis määratleb plahvatusohtlike alade ühendamiseks mõeldud toodete olulised nõuded. Enamik kivisöekaevandustes kasutatavatest masinatest ja tööriistadest on võimelised plahvatama metaani ja söe tolmu ning ATEXi direktiivi kohaldatakse seadmete ja kaitsemeetodite suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks ohtlike plahvatuste läheduses. Samuti erinesid ühes Euroopa Liidu riigis kehtivatest uutest julgeolekueeskirjadest üksteisest erinevad, mis kujutasid endast liikmesriikidevahelise kaubavahetuse vabaduse märkimisväärset raskust.Viimane tegur oli ühendav ATEX direktiiv, mis ühendas olemasolevad kujundused ja hõlbustas hõlpsasti materjalide ringlust Euroopa lepingus. Rooma lepingu artikli 100a sätete rakendamisel on ATEXi direktiivi kõige olulisem eesmärk tagada kaupade vaba liikumine, mis tagab kõrge plahvatuskaitse. Robotide andmeseadmete puhul plahvatusohtlikes piirkondades andis Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu 23. märtsil 1994 välja ATEXi direktiivi 94/9 / EÜ, mis jõustus 1. juulil 2003. Lisaks võeti 16. detsembril 1999 vastu direktiiv 1999/92 / EÜ ATEX137 (tuntud ka kui ATEX-KASUTAJAD, mille muudatus käsitleb ohutuse miinimumnõudeid keskkonnale, kus esineb plahvatusohtliku keskkonna oht. ATEXi direktiiv 94/9 / EÜ alustas tegevust 1. juulil 2003 ja asendas varasemad direktiivid 76/117 / EMÜ ja 79/196 / EMÜ.

CE-vastavusmärgis (fr Conformité Européennesertifitseerimisasutuse identifitseerimisnumberTäitmise sümbolplahvatusrühmaseadme kategooriaplahvatuskaitse tüüplõhkeaine alarühmtemperatuuriklass

VarikosetteVarikosette Efektiivne viis ilusateks ja sujuvateks jalgadeks ilma veenilaienditeta

Soovitame Atexi koolitust