Sularahaautomaat

Kassaseade, tuntud kui kassasüsteem, nagu auto, tuleb perioodiliselt üle vaadata. Kuigi praegune edu on saavutatud, tuleb see läbi vaadata hiljemalt kaks aastat pärast uut ülevaatamist või fiskalisatsiooni. & Nbsp; Ülevaade kassasüsteemist, kriiside hind varieerub 100-lt PLN-lt 200-ni.

Kassaseadme ülevaatamise kohustus tuleneb headest õigusaktidest. Kassaseadmete kaheaastase läbivaatamisperioodi õiguslik alus on § 7 lg. 1 punkt 6 koos § 16 lõikest 6; Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 1 kassaseadmete kasutamise tingimuste kohta. Seaduse kohaselt ja täpselt karistusseadustiku artikli 61 lõike 3 sätetega seostatakse kassaaparaadi ülevaatuse mittetäitmist või enneaegset täitmist ebaõige raamatupidamisarvestusega ning see võib tuua kaasa rahatrahv trahvide eest. Odavam alternatiiv iga kahe aasta tagant toimuvale ülevaatele on aga see igal aastal. Sularahaautomaatide ülevaatamisest rääkides on vaja veel mainida õiget hetke, mis asub maksukorralduse platvormil. Koos kunstiga. Käesoleva seaduse § 12 lõikes 3 sätestatud tähtaegadest võib mööduda jooksva kuu viimasel päeval, mis teatab kuupäeva alguskuupäeva ja kui sellel päeval ei ole sellel päeval - viimase kuu viimasel päeval.

Kohustus kontrollida registreerimiskontrolli kuupäeva istub naisel arutatud kassas. Omanik peaks hooldustehnikut teavitama sellise ülevaatuse vajalikkusest kahe aasta jooksul pärast ülevaatust. Kassapidaja peaks viie päeva jooksul alates kasutaja poolt loodud kasutaja kassaaparaadi kuupäevast tegema kassaaparaadi kohustusliku tehnilise kontrolli (seaduse § 31 sektsioon 4 kassas meeles.

Kassaseadme tehnilise seisukorra ülevaatamine peaks eelkõige kontrollima kõigi kontrollplommide staatust, korpuse seisukorda, maksudokumentide loetavust, tööprogrammi, toimimise õigsust, mälu seisukorda ja patareide seisukorda.Maksumaksja peaks maksuhalduri kaardi eest karistuste vältimise eest hoolitsema kassa kontrollimise kuupäeva eest.