Sertifikaat 27001

Auresoil Sensi & Secure

Euroopa Ühenduse põhieeldused

Täpne vastus testile "mis on CE-sertifikaat?" on ühendatud Euroopa Liiduks olemise põhieelduste selgitusega. Näib, et selle võtmise põhimõte on kolm põhimõtet: kaupade, nägude ja raha vaba liikumine. Ülaltoodud põhimõtete loomiseks otsustasid EL-i liikmesriigid ületada kõik ühendusesisese kaubanduse tõkked ja leppisid kokku ühises poliitikas kokkuleppel ELi-väliste partneritega. Tänu sellele loodi ühenduse turule vahetusala, mis sarnaneb ühe riigi piiril asuva korteriga. Olete saanud ühtse kohaliku turu või ühisturu nime.

Ühine kohalik turg ja ostumaterjalide tutvustamine

Grupi ja tooteohutuse riiklikud nõuded on riikidevahelise kaubandusega seotud pikimad tõkked. Mõnes riigis kehtisid uued mudelid ja normid, mida jagati erinevate riikide vahel märkimisväärselt. Tootja, kes plaanis müüa meie mõjusid teistes riikides, pidi iga kord vastama erinevatele nõuetele. Kaubandustõkete kaotamisel tuli need erinevused kaotada. Tootekaubandusega seotud standardeid ei olnud võimalik tühistada. Seega sai kogu ühenduses reeglite ühtlustamine üheks lahenduseks, tänu millele sõltus kaubavahetus neist ühest nõudest.

Esimeses etapis üritati reguleerida ELi määrusi seoses puuviljade ja kaupade individuaalse kvaliteediga. Lähenemine kõrgele keerukusele ja aeganõudvatele protsessidele on sellest lähenemisest loobunud.

Lahendus oli luua lihtsustatud lähenemisviis tehnilisele ühtlustamisele. Määratletud on konkreetsete tooterühmade olulised ohutusnõuded, mis tuleb täita enne toote või toote kasutuselevõtmist Euroopa ühtsel turul.

Väljastpoolt ELi asuvad ettevõtjad, kes peavad ühenduse turule materjali viima, näiteks Türgist, peavad võimaldama neil täita ELi kvaliteedistandardeid ja -põhimõtteid. Selle fakti kinnitamine on nende kohustus.

Loodud on harmoneeritud standardid, tänu millele saavad ettevõtjad teada, millised olulised nõuded tuleks kehtestada. Pole kohustus neid norme käsitleda. Ettevõtja, et veel üks võimalus tõestada, et tema sissetulekud sobivad ühenduse väljakul jooksmiseks.

CE-sertifikaat - tootja kinnitus

CE-vastavusmärgis ei ole midagi uut, kui tootja kinnitus, et toode vastab seda rääkivate eeskirjade põhinõuetele.Kas tootja deklaratsiooni sümboliks olev isik või volitatud esindaja. See kinnitab, et toode ilmnes teadmistes konkreetse toote eeskirjades kehtestatud põhinõuetega. Nii et näete ühte või vähe erinevaid direktiive.

Ühenduse õigusega nähakse CE-märgisega tootele ette vastavuse eeldus ja minimaalsed ohutusnõuded.

CE-sertifikaat kinnitatakse tulemusele ainult tootja või volitatud esindaja vastutusel. Sellest järeldub sama tõend, et toode vastab direktiivi põhinõuetele. Selle fakti tutvustamiseks viiakse läbi vastavushindamismenetlus, millele järgneb positiivne kontroll, millele järgneb vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamismenetlused võivad olla uued seoses riskiga, mis sõltub konkreetse toote kasutamisest. Mida tõsisem on puuvilja kasutamise oht ja seda sügavalt kahjulik on, seda rohkem peab selle tootja või volitatud esindaja järgima. Valitud juhtudel on kasulik kohaldada umbes tosina ühenduse standardi nõudeid.