Restoranide seadmed

ATEXi direktiiv, mida nimetatakse ka uue lähenemisviisi direktiiviks, on dokument, mille põhiplaan on ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide õigusakte kaitsesüsteemide ja -vahendite piires, mida süüakse metaani- või söepöletusohu ohustatud piirkondades.

https://neoproduct.eu/ee/detoxic-parasiitide-puhul-on-vaga-tohus-puhastusvoimsus/Detoxic Parasiitide puhul on väga tõhus puhastusvõimsus

Direktiivis määratletakse peamiselt peamised ohutusnõuded, laia tootevaldkonnad ja lisaks vahendid peamiste ohutusnõuete täitmiseks.Suureks probleemiks on põhimõtteliselt Euroopa standardid, mis kirjeldavad üksikasjalikult tehnilisi viise ohutusnõuetele vastavuse tõendamiseks. Direktiivi kohaselt eeldatakse, et kui toode on reegliga korrektne, on see sünkroniseeritud tavaliste ohutusnõuetega.Plahvatusohtlikes piirkondades kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide ühised atexnõuded on esitatud direktiivi II lisas. Kõnes on üldised nõuded, materjalide valik, planeerimine ja vorm, võimalikud süttimisallikad, välistest tegevustest tulenevad ohud, nõuded turvaseadmetele ja süsteemi turvalisust tagavate nõuete integreerimine.Koos soovitustega peab tootja mainima, et plahvatusohtliku keskkonna teke ei takistaks plahvatusohtliku keskkonna süttimist, plahvatuse summutamist või piiramist.Seadmed ja kaitsemeetodid peaksid olema tõesti kavandatud plahvatuse võimalikkuse vältimiseks. Neid tuleks rakendada tehniliste teadmistega. Seadmete küljed ja osad peavad samuti töötama stabiilselt ja koos tootja nõuandega.Kõigil seadmetel, kaitsesüsteemidel ja aparaatidel peaks olema CE-vastavusmärgis.Seadmete või kaitsesüsteemide paigaldamiseks kasutatavad materjalid ei tohi olla tuleohtlikud. Nende vahel ei saa sisu olla mis tahes reaktsioon, mis võiks tekitada potentsiaalset plahvatust.Nõud ja kaitsemeetmed ei tohi põhjustada vigastusi ega muid vigastusi. Nad peavad tagama, et nende vastuvõtu tulemusena ei ole liiga palavik ja kiirgus. Nad ei saa tekitada elektrilisi ohte ega saa põhjustada ohtlikke olukordi.