Noudepesumasina maandamine

Elektrostaatiline maandus on elektrostaatiline maandus, mida kasutatakse transpordis ja igasuguste tuleohtlike vedelike, pulbrite ja gaaside puhul. Elektrostaatiline maandamine vähendab suures osas põlengu õnnestumisel mitmesuguste põlevate ainete plahvatuse või süttimise ohtu. Kontrollimatu lahendus võib süttida vedeliku ja kiirguse segu ning see tekitab ka plahvatuse.

Loomulikult on võimalik kõrvaldada isesüttimise ja plahvatuse oht. Nii et võimalikud transporditavad struktuurid peaksid meeles pidama olulist maandust või teisisõnu kontrollitud elektrostaatiliste laengute täitmist. Seda tüüpi elektrostaatiline maandamine vähendab märkimisväärselt transporditavate põlevainete plahvatusohtu. Selline lihtne maandus ühendatakse ka maandusklemmiga ka juhtmest. Maandusega ühendatud juhtmed näitavad väikest elektrilist takistust ja äärmiselt suurt vastupidavust mehaanilistele kahjustustele. Loomulikult saate kasutada tundlikumat maandussüsteemi, millel on kaitsesüsteem, mis põhjustab toote transportimise või väljastamise isegi kohas, kus maapind on korralikult ühendatud.Kas olete üllatunud, kui te võtate seda liiki maad? Neid kasutatakse kõige sagedamini raudtee- ja maanteesõidukite, tankide, tünnide laadimisel ja mahalaadimisel ning protsessi paigaldamise elementide tõendina. Plahvatusohu tekitamiseks tekib ka muud liiki tuleohtlike ainete segunemine ja pihustamine või pumpamine. Tuleohtliku aine interferentsi ajal tekivad elektrilaengud molekulide kokkupuute või eraldamisega. Kui tuleohtlike ainete läheduses tekib ja koguneb elektrostaatiline laeng, taastub see ohtu. Elektrostaatilise tühjenemise vastase kaitse oluline põhimõte on tõesti suur klamber ja nõuetekohaselt sobitatud kaabel, mis annab võime viia elektrilaengu maandamiseni.On äärmiselt oluline, et maandamisel võetud klambrid ja kaablid vastaksid väga nõudlikele juhistele, mis on näidatud katsepiirkondades. Praegu toovad parimat mõju kaasa kaasaegsed süsteemi maandamise tüübid.