Kaupade vaba liikumise maaratlus

Euroopa Ühenduse põhieeldused

Täpne vastus testile "mis on CE-sertifikaat?" on seotud põhieelduste lahendusega Euroopa Liidu toimimiseks. Näib, et selle toimimise põhimõtteks on kolm põhimõtet: kaupade, peade ja raha vaba liikumine. Ülaltoodud põhimõtete rakendamiseks otsustasid EL-i liikmesriigid ületada kõik ühendusesisese kaubanduse takistused ja kehtestasid ELi-väliste partneritega sõlmitavas kokkuleppes ühise poliitika. Tänu praegusele ühendusesisesele müügile loodi vahetuspiirkond, sarnane viimasega, millel on ühe riigi võimuses tähtsus. See sai Euroopa ühtse turu või ühisturu nime.

Euroopa ühisturg ja toodete turustamine

VarikosetteVarikosette Veenilaiendite veenide ja nende sümptomite tõhus lahendus

Kõige tavalisemad riikidevahelise kaubandusega seotud raskused on riiklikud nõuded tootevormidele ja ohutusele. Igas riigis kehtisid erinevad seadused ja väärtused, mida erinevad riigid ühiselt jagasid. Tootja, kes soovis oma tooteid teistes riikides müüa, pidi vastama individuaalsetele nõuetele. Kaubandustõkete kaotamise suunas oli vaja need erinevused kaotada. Standardeid koos artiklite vooga ei saanud tühistada. Seetõttu sai ainsaks lahenduseks väärtuste ühendamine kogu kogukonna osakonnas, tänu millele sõltus kaubavahetus neist ühest nõudest.

Varases etapis üritati reguleerida konkreetseid materjale ja materjale käsitlevaid ELi õigusakte. Sellest lähenemisviisist on loobutud tohutu keerukuse ja aeganõudvate protsesside tõttu.

Lahenduseks oli lihtsustatud lisa loomine tehnilise ühtlustamise juhtumile. Ühele tooterühmale on määratletud põhilised ohutusnõuded, mis tuleb kehtestada enne toote või toote turule laskmist Euroopa ühtsel turul.

EList väljastpoolt pärit ettevõtjad, kes nõuavad toote müümiseks ühenduse müügi korral, näiteks Türgist, peavad tagama, et nende toode vastab EL-i määrustele ja kvaliteediväärtustele. Selle fakti kinnitamine on nende kohustus.

Loodud on harmoneeritud standardid, tänu millele saavad ettevõtjad teada, millised olulised nõuded tuleks kehtestada. Kuid nende osade kasutamise kohustus puudub. Ettevõtja saab mitmel viisil tõestada, et tema vastupidavus on kujundatud ostmiseks ühenduse turul.

CE-sertifikaat - tootja kinnitus

CE-vastavusmärgis on sama kummaline kui tootja kinnitus, et toode vastab seda käsitleva teabe põhinõuetele.Omab tootja deklaratsiooni või volitatud esindaja sümbolite lehte. See kinnitab, et toode on loodud kooskõlas oluliste nõuetega, mis on esitatud konkreetse tootega seotud teabes. Seega võib olla üks või mitu muud direktiivi.

Ühenduse õigusega nähakse CE-vastavusmärgisega tootele ette vastavuse eeldus ja miinimumnõuete saavutamine koos ohutusega.

CE-sertifikaat paigaldatakse tootja või volitatud esindaja vastutusel. See järeldub ka pärast toote toote direktiivi nõuetele vastavuse tõendamist. Selle fakti kindlakstegemiseks toimub vastavushindamismenetlus ja heale vastavusdeklaratsioonile järgneb vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamismenetlused võivad olla erinevad riski osas, mis sõltub konkreetse kauba omadustest. Mida suurem on laulu joonistamise oht, seda raskem see on, seda rohkem protseduure tootja või volitatud esindaja peab läbi viima. Valitud juhtudel on vaja järgida umbes tosina ühenduse standardi nõudeid.